Lär känna oss

Våra tjänster

Rexara Redovisning är en redovisningsbyrå i Göteborg som erbjuder företag anpassade lösningar inom redovisningstjänster, bokföring, bokslut och årsredovisning samt hjälper er med digitalisering och analyserar överflödiga processer.

Redovisningstjänster

Vi hjälper dig och ditt företag med hela eller delar av företagets ekonomi och redovisning. Vi arbetar gärna i samma system för att undvika dubbelarbete och för att kunna dela upp arbetets delar enligt dina önskemål samt för att du ska känna trygghet.
Vi hjälper till med bl.a. Fakturering, betalfiler från ekonomisystemet, löpande bokföring, projektredovisning, momsredovisning och hittar gemensamt ett arbetssätt som passar dig och ditt företag.

Löneadministration

Vi hjälper företag med att tidsrapportera direkt i lönesystemet, utläggshantering, förmånsberäkningar, löneutbetalning och ser till att rapportera till myndigheter i tid.

Bokslut & Årsredovisning

Vid slutet av räkenskapsåret sammanställer vi företagets bokföring i ett årsbokslut. I samband med detta upprättar vi även Årsredovisning, Årsstämmoprotokoll och Styrelseprotokoll.

Deklaration

Vi upprättar bolagsdeklarationer samt privatdeklarationer och ser till så att de rätta bilagorna skickas in och att skatteplaneringen blir utefter din ekonomi.

Rådgivning

Vi hjälper företag med budget, följer upp och analyserar kostnader i projekt samt övriga analyser beroende på verksamhet och vad företaget behöver.

Digitalisering/effektivisering

Vi arbetar digitalt, främst i bokföringsprogrammet Fortnox.
Fortnox kan man integrera med både bank och många andra system för att få ut så mycket information som möjligt in till ekonomisystemet. Integrationer gör så att vi ofta kan effektivisera och automatisera redovisningen, vilket gör att vi kan få till oss siffror i realtid och ge bättre rådgivning.

Interim konsult
Ekonomi- & administrativa tjänster

Behövs det hjälp på plats i ekonomifunktionen så kommer vi ut för att stötta upp befintlig ekonomipersonal, vid arbetstoppar, tillfällig ledig tjänst som behövs täckas upp eller för att driva digitala projekt framåt. Vi kan assistera med allt ifrån administrativa uppgifter till olika ekonomitjänster.